Hakkımızda

İstanbul, Doğu Roma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan binlerce yıllık tarihi ile birlikte tüm bu medeniyetlerin kültürlerini, bir arada yaşama yöntemlerini, geleneklerini, inançlarını mimarisinden müziğine edebiyatından resmine günümüze kadar taşıyan dünyanın ender kentlerinden biri.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı

İstanbul, Doğu Roma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan binlerce yıllık tarihi ile birlikte tüm bu medeniyetlerin kültürlerini, bir arada yaşama yöntemlerini, geleneklerini, inançlarını mimarisinden müziğine edebiyatından resmine günümüze kadar taşıyan dünyanın ender kentlerinden biri.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi, kültür sanat alanında geçmişten bugüne taşınan bu mirası korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve bu mirasın üzerine sürekli devinim halinde olan kentin yeni dinamiklerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erişilebilirlik
Kentimizde kültür sanat hizmetlerinin nitelikli ve bütün İstanbullular için erişebilir olması önceliğimizi oluştururken İstanbullulara kültür sanat hizmetlerinin bütün unsurlarını, tüm olanaklarımız ve yaratıcı bir üslup çerçevesinde sunmayı ilke edindik.

Kapsayıcılık
İstanbullu sanatseverleri, ulaştıracağımız kültür sanat hizmetleri ile birlikte başta çocuklar ve gençler olmak üzere kültür sanat üretimin içinde daha çok yer alabilecekleri projeleri hayat geçirmek için çalışıyor, aynı zamanda kültür sanat faaliyetlerimizi sunarken kültürün toplumsal cinsiyet eşitliği alanına bir katkı sunması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Kültür sanatı engelli ve yaşlı nüfus açısından daha erişilebilir kılacak projeler hazırlıyoruz.

Çokkültürlülük
Göç almaya devam eden kentimizde çok kültürlüğü önemsiyoruz. İstanbul’da yer alan kültür sanatın paydaşları ile birlikte hareket ederek hem bu çokkültürlülüğü hem de kültür sanatta çeşitliği destekliyoruz.

Çeşitlilik
Bünyemizde yer alan Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Orkestralar Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları Müdürlüğü ve Turizm Müdürlükleri kendine özgü görev tanımlarının yanı sıra her biri bir diğerinin niteliklerini tamamlayıcı bir işlev üstlenerek, İstanbul’u dünyanın sayılı kültür metropollerinden biri haline getirme hedefini taşımaktadırlar.

Duyarlılık
İnsanlığın 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan olan iklim krizi ve çevresel sorunlara karşı kültür sanat aracılığıyla bir sözümüzün olmasını önemsiyoruz, çalışmalarımızın odağına alıyoruz.

Sürdürülebilirlik
İstanbulluları kentin dört bir yanındaki 11 kültür merkezimizde, açık alanlarda ve alternatif mekânlarda düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra dijital yayınlarla buluşturmaya devam ediyoruz. İBB Kültür Dairesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı için hazırlanan içeriklerle, takipçiler hem İstanbul’a tarih, mimarlık, edebiyat, tiyatro, sinema, tarih ve güzel sanatlar perspektifinden bakma fırsatını buluyor.

Katılımcı ve takipçilerimizi hayata geçirdiğimiz tüm projelerde birlikte zenginleşmeye davet ediyoruz.

Menü