Gizlilik Sözleşmesi

KÜLTÜR SANAT İSTANBUL MOBİL UYGULAMASI GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (“İBB”) ait Kültür Sanat istanbul Mobil Uygulamasına (“Uygulama”) ilişkindir. İşbu Gizlilik Politikası, Uygulama’ya erişim sağlayacak kişilerin (“Kullanıcılar”) Uygulama’yı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, Uygulama kapsamındaki hizmetlerden Kullanıcıları yararlandırmak amacıyla kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. İBB işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Uygulama’da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. İBB’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu nedenle, Kullanıcılar’ın Uygulama’nın söz konusu yayınlarını takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulama’yı nasıl kullandığınızla ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.

Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.

Bu, aynı zamanda, Uygulama’yı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulama’nın nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.

Uygulama içindeki Kullanıcı tarafından girilen kişisel bilgiler saklanır:

  • Ad ve soyad,
  • Doğum tarihi,
  • C. kimlik numarası,
  • E-posta,
  • Telefon numarası,
  • İşlem güvenliği bilgileri (IP kayıtları, şifre, cihaz bilgileri).

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve kişisel verilerinizin işlenme süreçlerine ilişkin diğer hususlarla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Marka ve Telif Hakkı

Uygulama’nın fikri mülkiyet hakları münhasıran İBB’ye aittir. Bu kapsamda Uygulama’nın tasarım, metin, imge ve diğer kodları da dahil olmak üzere tüm unsurlarının izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’nın sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar’ın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İBB bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

İBB, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulama’yı kullanarak işbu Gizlilik Politikası hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Gizlilik Politikası, Uygulama’nın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi İBB’nin birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Uygulama’daki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulama’da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, İBB gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini, kişisel verileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler İBB tarafından Kullanıcı’nın kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.

Bilgilerin Doğruluğu Ve Güncelliği

Kullanıcılar’ın sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. Kullanıcılar’ın Uygulama’dan yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği de Kullanıcı’nın sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlarda sorumluluk taşımamaktayız, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Bu maddeye aykırı hareket edilmesi, Kullanıcı’ya verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda tarafımızı bilgilendirmenizi rica ederiz. Tarafımızca belirlenen güvenlik – gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan kurumsal ve bireysel Kullanıcılar’ın güvenlik – gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşması halinde sorumluluk taşımamaktayız.

Uygulama’da ve Bu Gizlilik Politikası’nda Yapılan Değişiklikler

İBB, Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları ve Gizlilik Politikası’nda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

İBB, bu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonunu takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Sorumluluklar

Uygulama’nın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan İBB sorumlu değildir.

Menü