FOLLOW US ON SOCIAL

#istanbulsözlüğü

Işık Lisesi

Okulun hikâyesi 1885’te, Selanik’te başladı. Feyz-i Sıbyan ismiyle M. Tevfik Efendi tarafından kuruldu. 1900 yılında Feyziye adını aldı. Balkan Savaşı sebebiyle İstanbul’dan yönetildi, ancak I....
Read More
#istanbulsözlüğü

Horhor

Fatih’te çeşmeleri ve antikacılarıyla ünlü bir semt. Halkın gürül gürül akan suyu “hor hor” sesiyle ifade etmesinden dolayı bu ismi aldığı rivayet edilir. Aksaray, Saraçhane...
Read More