FOLLOW US ON SOCIAL

#istanbulsözlüğü

Işık Lisesi

Okulun hikâyesi 1885’te, Selanik’te başladı. Feyz-i Sıbyan ismiyle M. Tevfik Efendi tarafından kuruldu. 1900 yılında Feyziye adını aldı. Balkan Savaşı sebebiyle İstanbul’dan yönetildi, ancak I....
Read More
#istanbulsözlüğü

Horhor

Fatih’te çeşmeleri ve antikacılarıyla ünlü bir semt. Halkın gürül gürül akan suyu “hor hor” sesiyle ifade etmesinden dolayı bu ismi aldığı rivayet edilir. Aksaray, Saraçhane...
Read More

Güllü Agop

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen. Asıl ismi Agop Vartovyan. Vart sözcüğünün Ermenice anlamı "gül" olduğundan bu ismi aldı. Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Osmanlı Topluluğu'nu kurdu. 1870'te saraydan on...
Read More

Fildamı

İstanbul'da bir fil barınağı. Bakırköy'de, erken Bizans dönemine ait üstü açık büyük bir sarnıç. 5. ve 6. yüzyılda Magnaura Sarayı ve çevresinin su ihtiyacını karşılamış,...
Read More

Eirene Kulesi

Eminönü, Çakmakçılar Yokuşu'nda Valide Han'ın üçüncü avlusu (Sagir Han) içinde yer alır. Orta Bizans dönemine ait bir gözetleme kulesi olduğu düşünülür. 16. yy'da İstanbul'a gelen...
Read More

Dingo’nun Ahırı

Atlı tramvay İstanbul'da ilk kez 1872'de kullanıldı. Şişhane yokuşunda yorulan atlar Taksim'de dinlendirilirdi. Şişhane - Kurtuluş hattında kullanılan en işlek ahır Dingo'ya aitti. Kendisi kayıtları...
Read More

Çarşı Ressamları

17. yy'da ortaya çıkmış, İstanbul'a özgü bir halk sanatı oluşumu. Çarşı içinde dükkânları olan, her konuda çizim yapan halk ressamlarından oluşur. Başlangıçta çizimler minyatür olarak...
Read More

Cennet Mahallesi

Rhegium. Byzantion'un bir köyü. Küçükçekmece'de. 1939'da Büyük Florya Çiftliği'ne ait bir arazi üzerine kuruldu. 1950'lerde Arnavutluk, Yugoslavya ve Bulgaristan'dan göç eden Türk asıllı vatandaşlarımız yerleşti....
Read More

Boza

Tarihi, 9 bin yıl öncesine, Mezopotamya'ya dayanır. "Bûze" Farsça’da darı demektir. Evliya Çelebi hem tatlı hem de asitli, ekşi, alkol oranı yüksek İslambol bozasından bahseder....
Read More

Âsithane

İstanbul'un eski isimlerinden. Farsça kökenli. Eşik, kapı başşehir anlamına gelir. Ayrıca, bir tarikatın merkezi durumunda olan büyük tekkelere verilen isimdir.
Read More