KOLEKSİYON SERGİSİ KOLEKSİYON SERGİSİ
kultursanat.istanbul

KOLEKSİYON SERGİSİ

26 Haziran 2020 - 31 Temmuz 2020

Detaylı Bilgi

İstanbul Modern, kurulduğu 2004 yılından bugüne yedi koleksiyon sergisi düzenledi. Bu sergilerle Türkiye modern ve çağdaş sanatının değişim ve dönüşümüne yer vermekle beraber, uluslararası bir yönelimle gelişen koleksiyonunu da paylaştı. Kronolojik ve tematik bir yaklaşımla hazırlanan bu sergiler, günümüz sanat dünyasındaki yeni dinamikleri görünür kıldı ve farklı coğrafyalardaki güncel yaklaşımların kavramsal benzerliklerine yer verdi. Sanatın sınırları aşan ortak doğasını göstermeyi amaçlayan bu sergiler, sanatçıların hem geçmiş hem de güncel çalışmalarını sundu.

İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında gerçekleştirdiği bu son koleksiyon sergisi, müze koleksiyonunu oluşturan üç önemli yönelimi bir araya getiriyor. 3. katta 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sunuluyor. İlk bölüm, geometrik ve lirik bir yaklaşım ekseninde temellenen soyut resmin Anadolu ve İslam kültüründen beslenen görsel ve düşünsel etkilerini görünür kılıyor. Devamında yer alan ikinci bölüm ise figüratif resmin toplumsal gerçekçi örneklerinden 1970’li yılların Yeni Figüratif yaklaşımlarına ve 1980’li yılların dışavurumcu ve kavramsal örneklerine uzanıyor. 2. kat ise çağdaş sanat dünyasının doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtlarını bir araya getiriyor. Resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğanın kültürel yansımalarının izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde üretilmiş çalışmalarına odaklanıyor. Bu seçim ve sergileme doğanın yitimine, kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının önlenemez artışına dikkat çekmek isteyen bir yaklaşımla, farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiriyor.

 

Etkinliğin yapılacağı salonun açık olduğu gün ve saatler için ilgili web sitesinden kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Program hakkında bilgiye Detaylı Bilgi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

DAHA FAZLASI

MİSAFİRLER: SANATÇILAR VE ZANAATKÂRLAR
26 Şubat 2020 18 Ekim 2020
MİSAFİRLER: SANATÇILAR VE ZANAATKÂRLAR
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ
TÜRKİYE’DE SİNEMA VE SEYİRCİ İLİŞKİSİ
02 Temmuz 2020 31 Ağustos 2020
TÜRKİYE’DE SİNEMA VE SEYİRCİ İLİŞKİSİ
ONLINE
VARMAK ÜZERE
02 Temmuz 2020 31 Ağustos 2020
VARMAK ÜZERE
ONLINE